Pisarna Šiška

Pisarna se nahaja v pritličju poslovne stavbe na Trgu komandanta Staneta 12, v kateri se nahajajo tudi Knjižnica Šiška, DM, Optika Sever idr. Vhod v vsenaštete trgovine je na južni strani stavbe.

Vhod v pisarno je na severni strani, prva vrata na desni poleg vhoda št. 12. Na vratih je napis "Pisarna Šiška".

Vizualni prikaz dostopa

Vizualni prikaz prostora za parkiranje

Zemljevid

Parkiranje

V bližini se nahajajo brezplačna parkirna mesta.