Pravila in pogoji najema

Cilj pravil najemanja pisarn je omogočiti čimbolj kvalitetno delovno okolje za psihoterapevte, coache in svetovalce.

Pogoji najema veljajo za terapevtski pisarni v Kotnikovi ulici 5 in Trubarjevi cesti 47. Ob ponavljajočem neupoštevanju navedenih pravil in pogojev najema lahko najemodajalec enostransko prekine sodelovanje z najemnikom.

Rezervacija

 • Najem prostora je potrebno rezervirati vnaprej.
 • Rezervacija se opravi:

  • preko spletne aplikacije na naslovu http://najempisarne.azurewebsites.net
  • telefonsko na telefon 031 815 929 (Karolina) - šele pozitiven odgovor na vaš klic ali SMS sporočilo pomeni uspešno rezervacijo.
  • preko elektronske pošte na info@najempisarne.si - šele pozitiven odgovor na vaše sporočilo pomeni uspešno rezervacijo.
 • Odpoved rezervacije s strani najemnika je možna do 48 ur (2 dni) pred rezerviranim terminom. Ob kasnejši odpovedi rezervacije ste vseeno zavezani plačati polno najemnino za rezervirani čas.
 • Pridržujemo si pravico, da v primeru nesorazmernega števila brisanja ur dodatno omejimo možnost brisanja rezervacij. Predvsem želimo omejiti rezerviranje ur na zalogo, ko bi nekdo rezerviral 5 ur na teden "za vsak slučaj", čeprav ima trenutno le dva klienta. Od vseh najemnikov pričakujemo "fair-play" odnos.
 • Najemodajalec lahko zaradi višje sile kadarkoli odpove rezervacijo. Sem spadajo dogodki kot so na primer izliv vode ali vlom v poslovne prostore.
 • Najem prostora je možen le na vsake četrt ure - torej ob 8:00, 8:15, 8:30 itd.
 • Trajanje najema je lahko 1 ura, ura in pol, dve uri, dve uri in pol, 3 ure, 4 ure, 5 ur, itd.
 • Med dvema terminoma različnih najemnikov mora biti vsaj 15 minut nezasedenega časa. S tem imamo dovolj časa za gladko predajo prostora ter eventuelno nekajminutno podaljšanje terapije, v kolikor je klient ravno zabredel v boleče področje.
 • Prostor lahko uporabljate le v terminu, ki ste ga predhodno rezervirali. Uporaba prostora izven rezerviranega termina ni dovoljena.
 • Prostor morate zapustiti ob koncu časa, ki ste ga rezervirali.
 • Od vseh uporabnikov pričakujemo spoštljiv odnos do drugih najemnikov in njihovih klientov. Vse nesporazume rešujemo maksimalno diskretno.

Ključi za vstop

 • Najemodajalec bo pred prvim najemom ob prejeti kavciji najemniku izročil kopijo ključev prostora in s tem omogočil dostop do prostora najemniku.
 • Prepovedana je izdelava kopij ključa za vhodna vrata poslovnega prostora.
 • Ob prekinitvi najemnega razmerja mora najemnik vrniti ključe pisarne najemodajalcu, hkrati pa dobi vrnjeno kavcijo.

Uporaba poslovnega prostora

 • Kot uporabnik prostora lahko uporabljate skupne sanitarije in čajno kuhinjo. Za vstop vanje uporabite kartico ali ključ, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Kartico ali ključ po uporabi vrnite v poslovni prostor.
 • Prostor morate zapustiti v takšnem stanju, v kakršnem je bil, ko ste vstopili vanj. To pomeni, da morate med drugim:

  • premakniti pohištvo nazaj v prvotno namestitev, v kolikor ste ga premaknili
  • očistiti morebitno večjo novo-nastalo umazanijo
  • prostor po potrebi prezračiti z vgrajeno ventilacijo in odprtimi vrati ali okni
  • odstraniti smeti, še posebej kadar oddajajo neprijeten vonj
 • V poslovnem prostoru je prepovedano:

  • kajenje
  • pitje alkoholnih pijač
  • uživanje mamil
  • povzročanje hrupa
  • kakršnakoli dejavnost, ki je moteča za okolico
  • shranjevati ali odlagati kakršnekoli predmete brez privoljenja najemodajalca

Odgovornost za povzročeno škodo

 • V primeru povzročitve škode jo je najemnik obvezan v čimkrajšem času odpraviti na svoje stroške. Škodo lahko odpravi tudi najemodajalec na stroške najemnika.
 • V primeru prekinitve najemnega razmerja mora najemnik vrniti ključ vhodnih vrat najemodajalcu.
 • Za izgubo ključa in izdelavo novega zaračunamo 60€. Enako velja za kartico za sanitarije.

Velja od 1.3.2015